Trükkida

Isikuandmete kaitse poliitika

Meie prioriteediks on meile esitatavate isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamine. Meie privaatsustavadega tutvumiseks palume siin esitatud poliitika hoolikalt läbi lugeda. Käesolevat veebisaiti külastades nõustute siin kirjeldatud tavadega.

 

Sisukord

Üldist

 

A. Meie kogutavad isikuandmed ja nende kogumise viis
B. Küpsiseid käsitlevad eeskirjad
   1. Google Analytics
   2. Sotsiaalmeedia lisandmoodulid (plug-in)
C. Kuidas me kogutavaid andmeid kasutame ja kellega neid jagatakse
   1. Kuidas me teie andmeid kasutame?
   2. Kellega teie andmeid jagame ja miks?
D. Teie isikuandmete turvalisus
E. Kuidas teie andmeid kaitseme
F. Andmetega tutvumine, nende parandamine ja kustutamine
G. Andmete säilitamine
H. Kohandatud reklaami kuvamine
I. Teabe edastamine
J. Lingid kolmandate poolte saitidele
K. Rämpsposti vältimine
L. Küsimused ja kommentaarid
M. Muu oluline teave

 

Üldist

oleme töötanud välja puutumatusnormid, mis vastavad andmekaitse üldmääruse (EL) 2016/679 sätetele ja kohalduvale Kreeka õigusele, et hoida teid kursis sellega, milliseid teie isikut tuvastavaid andmeid (edaspidi "isikuandmed") me teie kohta koguda võime, milleks neid andmeid kasutatakse, kellega neid andmeid jagatakse ning sellega, milliseid turvameetmeid me teie eraelu puutumatuse kaitseks rakendame.See hõlmab konkreetse isikuga seonduvat teavet, nt nimi, aadress, telefoninumber või e-posti aadress, meiega tehtavate tehingute ja krediitkaardi teave.

Meie kogutavat teavet haldab reisibüroo Tripsta S.A. (kes tegutseb saidina tripsta.ee, edaspidi ‒ meie/me), registreeritud büroo aadress Kreekas Ateenas on Karagiorgi Servias Str. 4, P.O. 10562 Syntagma.

Meie platvormi ja teenuste kasutamisega sõlmite lepingu äriühinguga Tripsta S.A. Kuna te esitate meile vajalikke isikuandmeid (et saaksime teie ees oma lepingulisi kohustusi täita), siis Tripsta S.A. töötleb isikuandmeid nii vastutava töötlejana kui ka andmetöötlejana vastavalt direktiivi ja andmekaitse üldmääruse määratlusele.

 

A. Meie kogutavad isikuandmed ja nende kogumise viis

Teatud juhtudel nõuame teilt näiteks konto loomiseks või toodete/teenuste ostmiseks isikuandmete esitamist (ja teavitame teid vastavatest nõutavatest andmetest), kuid meie veebisaiti saab külastada ka isikuandmeid esitamata.

Teie isikuandmeid võime koguda näiteks järgmistel juhtudel:

 • meie veebisaidil konto loomise puhul: meie veebisaidil kontot luues esitate meile oma kasutajanime, salasõna ja e-posti aadressi; samuti salvestame käesoleva isikuandmete kaitse poliitika kohased muud andmed, mida te oma kontoga seoses soovite esitada (nt nimi, kontakttelefonide numbrid, perekonnaseis jm isikut kirjeldavad andmed) ja haldame neid vastavuses käesoleva isikuandmete kaitse poliitikaga;
 • toodete/teenuste ostmisel: esitate meile oma nime, sünnikuupäeva, krediitkaardi andmed, sh kaardi numbri, liigi, kaardi omaniku nime, aegumistähtaja, arve aadressi ja kohaletoimetamise andmed, kui esitate tellimuse meie veebisaiti või muud kanalit kasutades.
 • meie uudiste või muu turundusmaterjali saamiseks registreerumisel või vastavas eelistuste jaotises oma eelistuste ajakohastamisel: Te esitate meile oma e-posti aadressi, nime ja muid asjakohaseid andmeid selleks, et saaksime kohandada meie tehingutega mitteseotud otsesuhtlust teiega, saata teile turundusteavitusi ning teie päringutele paremini vastata.
 • võistlustel, küsimustikes ja uuringutes osalemise puhul: küsimustike ja uuringute täitmisel või võistlustes osalemise vormide täitmisel esitate meile isikuandmed, mis sisaldavad teie nime, tänava aadressi, e-posti aadressi, ja muud meie nõutavad andmed.
 • meiega või meie klienditeeninduse töötajatega ühendust võttes: meiega e-posti, telefoni või posti teel ühendust võttes (näiteks meie klienditeeninduse töötajatega suheldes) esitate meile sellised isikuandmed nagu nimi, e-posti aadress jne. Lisaks võime oma klienditeeninduskeskuste kõned salvestada.
 • veebisaiti külastades andmete kaudse registreerimisaja määra kaudu: lisaks vabatahtlikult antavale teabele kogutakse meie poolt rakendatava jälgimistehnoloogia (cookies ehk nn küpsised) kaudu meie veebisaidi külastamisel tekkivat teatud teavet automaatselt. Nn küpsiste kaudu kogutakse veebisaidi igal külastuskorral teie arvutist teavet (ka tehnilist teavet), nt IP-aadress, operatsioonisüsteem ja -platvorm, brauseri liik ja versioon ning viitajast veebisait, samuti saame teavet teie ostlemiseelistuste, vaadatud/otsitud toodete ja veebisaidil toimunud tegevuse kohta. Kui kasutate raadiovõrguühendust mobiiltelefoni kaudu, võite ühendust võtta oma raadiovõrguühenduse pakkujaga, et saada teavet selle kohta, kas nad koguvad mobiiltelefonist või muudest vastavatest seadmetest teie isikuandmeid.
 • meie veebisaidile teatud sisu (nt kliendipoolse arvustuse) esitamisel.
 • kolmandatest pooltest allikate puhul (nt krediidikontrolli tegevad ametiasutused): võime teie kohta teavet saada ka pettuse eest kaitsvatelt muudelt teabeallikatelt (nt krediidiinfot pakkuvad ametiasutused); teie aadressi ja postiaadressi võime andmete parandamise jaoks saada ka asjaomastelt kolmandatelt pooltelt.

 

B. Küpsiseid käsitlevad eeskirjad

Anname teada, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/136/EÜ kohaselt aktsepteerib meie veebisait nn küpsiste kasutamist, et tuvastada, kuidas kasutajad meie veebisaidile jõuavad, ja jälgida meie veebisaidil kasutajate üldiseid kasutusmalle. Küpsised on interneti-saitide külastamise ajal veebiserveritelt teie veebibrauserile edastatavad teated. Teie brauser salvestab iga teate väikeses failis, mis annab meile teavet teie viimase külastuskorra kohta meie veebisaidil. Meie veebisaidi funktsiooni, sisu, üldvälimuse ja võimekuse parandamiseks kogutakse ja analüüsitakse seda teavet koondandmetena.

Suurem osa interneti-brausereid aktsepteerivad küpsiste kasutamist automaatselt. Samas võite alati keelduda neid aktsepteerimast, muutes oma arvuti sätteid küpsistest keeldumise osas (kuid see piirab veebisaidil teile kättesaadavaid funktsioone), või lubades kõikide küpsiste aktsepteerimist.

Konkreetselt kasutame järgmisi küpsiseid:

 1. Analyticsi küpsised ‒ Tegeleme pidevalt veebisaidi arendamisega, et otsingut ja broneerimist hõlpsamaks muuta. Kõige kasulikumat teavet saame selle jaoks Analyticsi küpsisest, mis kirjeldavad anonüümselt, kuidas külastajad meie saiti kasutavad ja sellel liiguvad.
 2. Sotsiaalmeedia küpsised  ‒ Võime saidile lisada sisu sotsiaalmeedia saitidelt, kasutada sotsiaalmeedia vidinaid, või saiti teie jaoks isikupärastada teabe järgi, mida olete varem sotsiaalmeedia kontodel jaganud.
 3.  Sidusettevõtete küpsised - Soovime meie sidusettevõtteid premeerida tehingute eest, mida nad meile toovad, kuid me saame seda teha ainult teie abiga! See küpsis võimaldab meil jälgida, kas olete meie veebisaidile saabunud mõne meie sidusettevõtte kaudu.
 4. Reklaamiküpsised – Näidake meile, millistest tehingutest te tõesti hoolite. Kui nõustute küpsisega, mis jälgib teie sirvimisharjumusi meie veebisaidil, hakkate nägema asjakohast reklaami toodete ja teenuste kohta, mis teid tõesti huvitavad.
 5. Tehnilised ja funktsionaalsed küpsised – Kasutame küpsiseid, et meie veebisait oleks nii turvaline ja tõhus kui vähegi võimalik. Need küpsised on vajalikud teile soovitud teenuste osutamiseks.
 6. Funktsionaalsed küpsised – need on vajalikud vaid käesoleval veebisaidil kasutajate nõutud teenuste osutamiseks. Nimetatud küpsiseid kasutatakse saidil tripsta.ee.
 7. New Relic – kasutame meie veebisaidi tegevuse, selle alussüsteemide ja arhitektuuri jälgimiseks analüütikat New Relic. Selle teabega saame saidi tegevuse tõhusamaks muuta.

 

1. Google Analytics

Meile veebisait kasutab teenust Google Analytics (ettevõtte Google Inc. (Google) pakutavat veebianalüütika teenust). Google Analytics kasutab teie arvutisse salvestatud küpsiseid ja tekstifaile ning hõlbustab veebisaidi kasutuse analüüsimist. Käesoleva veebisaidi kasutust puudutavate küpsiste (sh teie IP-aadress) loodav teave edastatakse Google'i serverile USAs ja salvestatakse seal. Google kasutab seda teavet veebisaidi kasutamise hindamiseks, veebisaidi käitajate elluviidavat tegevust käsitlevate aruannete koostamiseks ning veebisaidi ja interneti kasutamisega seonduvate muude teenuste osutamiseks. Google võib selle teabe edastada ka kolmandatele pooltele, kui see on juriidiliselt vajalik või kui need töötlevad nimetatud teavet Google'i eest. Google ei seosta teie IP-aadressi Google'i hallatava muu teabega.

Oma brauseri vastavate seadistuste abil võite teenuse Google Analytics välja lülitada, kuid soovime ära märkida, et sellisel juhul ei saa te tõenäoliselt käesoleva veebisaidi kõiki funktsioone kasutada.

Käesolevat saiti kasutades nõustute, et Google töötleb teie kohta kogutud isikuandmeid eespool kirjeldatud viisil ja eesmärgil. Kui te ei soovi, et Google saaks lehekülgede avamisel teie brauserist teavet, kasutage teenusest Google Analytics loobumise linki siin.

 

2. Sotsiaalmeedia lisandmoodulid (plug-in)

Facebook

Meie veebisait kasutab sotsiaalseid lisandmooduleid (plug-in) sotsiaalvõrgustiku saidilt facebook.com, mille käitaja on ettevõte Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (edaspidi – Facebook). Lisandmoodulite kasutamise tunnete ära Facebook’i logode kaudu (valge f-täht sinisel ruudul või pöial üles (emotikon thumbs-up)) või lause „Facebooki lisandmoodul”. Facebook’i sotsiaalmeedia lisandmoodulite nimekirja ja nende välimused leiate aadressilt siin.

Meie veebisaidi mõnda lehekülge sellise lisandmooduli kaudu külastades võtab teie brauser ühendust Facebook’i serveriga ja laeb lisandmooduli visuaalse esitluse ja kuvab seda teile. Selle tegevuse ajal laekub Facebook’i serverisse teave teie külastuse kohta meie interneti-saidil ja ka lisaandmed (nt teie IP-aadress).

Kui lisandmoodul on laaditud, edastab Facebook sel hetkel lisandmoodulis nähtava sisu otse teie brauserisse ja integreerib selle teie veebisaidil asuva lehega. Seetõttu ei saa me mõjutada andmete hulka, mida Facebook neid lisandmooduleid kasutades meilt koguda võib. Vastav teave on esitatud Facebooki andmekaitsepoliitikas. Kui olete vastaval hetkel Facebooki sisse logitud, seostab see teie külastuse teie Facebooki kontoga. Lisandmoodulitega interaktsiooni toimudes (nt kui klõpsate Like-nuppu (meeldib) või postitate kommentaari) saadetakse teie antav teave otse Facebooki ja salvestatakse seal. Kui teil Facebooki kontot pole, on ikkagi võimalik, et pärast Facebooki märkme klõpsamist tuvastab Facebook teie IP-aadessi ja salvestab selle.

Et saada rohkem teavet selle kohta, miks ja mil määral Facebook andmeid kogub, kuidas neid edasi töödeldakse ja kasutatakse, samuti teie vastavate õiguste ning privaatsuse kaitsmiseks valitavate häälestusvariantide kohta vt Facebooki andmekaitsepoliitikat

Kui teil on Facebooki konto ja te ei soovi, et Facebook meie veebisaidilt teie kohta andmeid koguks ja need teie Facebooki liikmelisuse andmetega seostaks, peate enne meie veebisaidi külastamist Facebookist välja logima.

Samuti on võimalik Facebooki sotsiaalmeedia pistikprogrammid blokeerida, kasutades oma brauseris vastavaid lisandeid (add-on).

 

Google+

Meie veebisait kasutab sotsiaalvõrgustiku Google Plus lisandmooduleid (Google’i lisandmoodulid). Võrgustikku käitab ettevõte Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google lisandmooduli tunnete ära ikooni „+1” kaudu.

Sellist Google’i lisandmoodulit sisaldava Tripsta veebisaiti avades loob teie brauser Google’i serveritega otseühenduse. Ikooni „+1” sisu saadab Google otse teie brauserile ja see integreeritakse veebisaidile.

Google’i väidetu kohaselt isikuandmeid ilma ikoonile „+1” klõpsamata ei koguta. Isikuandmeid kogutakse vaid nendelt isikutelt (ja töödeldakse vastavalt), kes on teenusesse Google+ sisse logitud. Lisateabe saamiseks vt https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

Google’i ainuvastutuse alla kuuluvate andmete kogumise ja töötlemise eest Tripsta S.A. ei vastuta.

 

C. Kuidas me kogutavaid andmeid kasutame ja kellega neid jagatakse

1. Kuidas me teie andmeid kasutame?

Eelkõige kasutame teie andmeid teie nõusolekul järgmistel üldeesmärkidel:

 •  veebisaidil tripsta.ee konto registreerimisel: kasutame andmeid, mida esitate meie veebisaidi liikmeks registreerumisel konto loomiseks ja haldamiseks.
 •  tellimuste täitmisel: kui tellite meie veebisaidi või muude jaotuskanalite kaudu tooteid või teenuseid, kasutame teie andmeid nõutava tehingu töötlemiseks, teie tellimuse täitmiseks ja teile eeldatavate toodete ja teenuste tagamiseks.
 •  teie päringutele vastamisel: teie päringule vastamiseks võivad meie klienditeeninduse meeskonnaliikmed teiega ühendust võtta kas e-posti/telefoni teel või muul viisil. Samuti võime teie kontaktandmeid kasutada, et saata teile broneeringut käsitlevat lisateavet (nt teie reisi mõjutavate broneeritud reisi muudatuste või vältimatute reisikatkestuste korral muude reisikorralduste tegemise abistamiseks). Meile saadetud soovitustele (nt meie veebisaidi, toodete ja teenuste kohta) vastamiseks ning uuringute ja võistluste (milles olete osalenud) tulemuste hindamiseks võime teiega ühendust võtta kas e-posti/telefoni teel või muul viisil. Kvaliteedi tagamiseks ja koolituse otstarbel salvestame suurema osa klientidega peetavatest telefonikõnedest. Teatud teavet, nt meile laekunud klientide e-kirju võime kasutada tunnustavate tsitaatide avaldamiseks, samas ei avalikusta me kunagi teie selliseid isikuandmeid nagu e-posti aadress või kontaktandmed.
 • saidipõhise kogemuse parandamiseks ning teile toodete ja teenuste, eripakkumiste ja kampaaniate kohta teabe saatmisel: kasutame teie alalisest küpsistefailist (vt küpsiseid käsitlevaid eeskirju eespoolt) kogutud teavet koos muu teie poolt esitatud isikuandmetega, et saaksime saidi sisu ja liiklust hinnates luua tõhusama veebisaidi. Kasutame seda teavet veebisaidil enam isikustatud kogemuse tagamiseks, saidil hõlpsa navigeerimise abistamiseks ning selliste konkreetsete toodete ja teenuste kuvamiseks, mis teile meie meelest võivad huvi pakkuda. Registreerides oma konto või tehes meie veebisaidil või muude kanalite kaudu tellimuse, võime teie isikuandmeid kasutada ühenduse võtmiseks eripakkumiste, pakkumiste, muu teabe ja uudiste saatmiseks, kui meie meelest võiks need teile huvi pakkuda ja kui olete reklaamkirjade saamiseks oma nõusoleku andnud. Võite alati oma eelistusi muuta ja sellise teabe saamisest loobuda, külastades eelistuste jaotist (kui see on teie piirkonnas kättesaadav), võttes meiega ühendust (käesoleva isikuandmete kaitse poliitika lõpus esitatud kontaktteavet kasutades) või kasutades meilt laekuvate e-kirjade lõpus asuvat meilidest loobumise linki.
 • sisetegevuse ja -analüüsi puhul: samuti võime teie isikuandmeid kasutada asutusesisese halduse, analüüsi ja kvaliteedi tagamise (sh pettuste vältimise) otstarbel. Pettuste vastase kaitse tagamise abistamise kontekstis kasutame teie isikuandmeid. Lisaks teie nõutavate reisi- või muude teenuste töötlemisele, kinnitamisele ja täitmisele võime teatud andmeid kasutada haldus- ja analüütilisel otstarbel näiteks infosüsteemide juhtimiseks, raamatupidamiseks, arvete esitamiseks ja audititeks. Samuti võime isikuandmeid kasutada teile muude teenuste osutamiseks, nt teile reisiplaanide staatuse kohta e-teadete saatmiseks või meie/meie turunduspartnerite eripakkumiste, uuringute, võistluste, võiduajamistega seotud loteriide, lennukampaaniate, reisiteabe või muude reisivõimaluste kohta teabe andmiseks.

 

2. Kellega teie andmeid jagame ja miks?

Kasutame teavet, mille olete meile andnud meie veebisaiti kasutades, teie tellimuste täitmiseks (s.o lennupiletite ja muude broneeringute tegemiseks), klienditeeninduse päringute täitmiseks ja e-posti teel reklaam- või reisiga seotud teabe andmiseks. Muude pooltega me seda teavet ei jaga. Teeme seda vaid sel määral, mis on vajalik teie tellimuse ja reisikorralduste täitmiseks. Sellised muud pooled võivad sisaldada asjaomaseid lennuettevõtjaid ja muid reisikorraldajaid, krediitkaardi vahendusteenuseid osutavaid ettevõtteid, lennuettevõtjate broneerimissüsteeme ja muid üleilmseid levisüsteeme (nimekiri ei ole ammendav).

Nimetatud teenuseosutajad avaldavad teie reisijaprofiili teabe lennuettevõtjatele, kruiiside organiseerijatele ja muudele reisikorraldajatele, kelle tooteid olete ostnud. Hoolimata sellest, et püüame valida mainekad reisikorraldajad ja üritame teie isikuandmeid saavatele kolmandatest pooltest partneritele kohaldada lepingulisi piiranguid (tagamaks, et nad kasutavad nimetatud andmeid käesolevate isikuandmete kaitse poliitika ja andmekaitset reguleerivate kehtivate õigusaktide kohaselt), ei saa me garanteerida, et nimetatud reisikorraldajad ei kasuta ega avalda teie andmeid teie loata. Seetõttu soovitame teil mis tahes reisikorraldajate (kelle tooteid te meie veebisaidilt ostate) rakendatavad teabe privaatsustavad läbi vaadata. Lisaks võivad nimetatud reisikorraldajad teiega ühendust võtta, et kinnitatud broneeringu kohta lisateavet saada.

Meie klientide paremaks mõistmiseks ja teenindamiseks jälgime kasutajate navigeerimist meie veebisaidil isikuandmeid kogumata. Hoolikalt valitud kolmandatele pooltele ja teenuseosutajatele võime nende andmete alusel ärihalduse, klientide tagamise, turunduse ning tegevuse, analüütika, kvaliteedi tagamise ja (ainult seoses anonümiseeritud andmetega) turundusabi (nt tarbijatrendide uurimiseks) jaoks või muudel allpool esitatud eesmärkidel esitada anonüümseid statistilisi andmeid. Teie isikuandmeid jagame vaid käesolevas isikuandmete kaitse poliitikas kirjeldatud viisil (v.a kui olete andnud vastava konkreetse nõusoleku). Mis tahes kolmandal poolel meie eest vastavate funktsioonide täitmiseks teie isikuandmetele olemas olev juurdepääs on piiratud vaid nimetatud funktsioonide täitmisega; andmete kasutamine muul otstarbel ei ole lubatud.

Võime teie isikuandmeid avaldada kolmandatele pooltele (nt ametiasutused ja meie professionaalsed nõustajad), kui peame seda vajalikuks (i) asjakohastele õigusaktidele või eeskirjadele vastamiseks; (ii) kliente käsitlevate tingimuste ja kasutustingimuste või muude lepinguliste sätete jõustamiseks; (iii) Tripsta S.A. vara ja muude õiguste, selle grupi ettevõtete, klientide jm kaitsmiseks (näiteks kaitse saidiga tripsta.ee seonduva pettuse eest).

Kui teete meie veebisaidil broneeringu või ostate sealt tooteid, võime turvalisuse tagamise ja pettuste tuvastamise menetluste tõttu edastada teie teatud isikuandmed (nt nimi, krediitkaardi andmed, postiaadress) kolmandatest pooltest krediidiinfo teenuseid osutavatele ettevõtetele, maksete töötlejatele või muudele kolmandatele pooltele selle teabe kontrollimise erieesmärgil. Kui teie isikuandmeid ei õnnestu rahuldavalt kontrollida (nt ei ühti teie postiaadress teie krediitkaardi andmetega), võtame teiega ühendust, et teavitada teid asjaolust, et teie ostu ei kinnitatud ning et nõuda andmete parandamist (kui kohaldatakse) enne teie tellimuse töötlemist.

 

D. Teie isikuandmete turvalisus

Tunnustame meie klientidega seonduvate kõikide isikuandmete olulisust ja võtame meie kontrolli all olevate isikuandmete kaitsmiseks valdkonna tavadega sidusaid mõistlikke meetmeid. Siiski ei ole interneti kaudu andmete edastamine kunagi 100% turvaline. Tulemusena ei saa me hoolimata isikuandmete kaitsmisel tehtavatest mõistlikest jõupingutustest meile esitatava andmete turvalisust tagada ega garanteerida. Meie süsteemides salvestatava teabe kaitsmiseks oleme võtnud turvameetmeid (sh andmete krüptimise tehnoloogia ja tulemüürid).

 

E. Kuidas teie andmeid kaitseme

Soovime, et tunneksite end reisikorralduste tegemisel käesolevat veebisaiti kasutades kindlalt ning oleme kogutava teabe kaitsmisele pühendunud. Mitte ükski veebisait ei saa turvalisust täielikult tagada, kuid oleme teie esitatava isikuteabe kaitsmise eesmärgil võtnud vastavaid halduslikke, tehnilisi ja füüsilisi turvameetmeid. Näiteks on isikuandmetele juurdepääs vaid volitatud töötajatel ja seda üksnes lubatud äritegevuse elluviimiseks. Lisaks kasutame teie süsteemist meie süsteemi tundlike isikuandmete edastamisel krüptimist, tulemüüre ja sissetungi tuvastamise süsteeme, mis aitavad vältida volituseta isikutel teie teabele juurdepääsu saamist.

Säilitamine ja töötlemine: meie veebisaidi kaudu teie kohta kogutud andmeid võidakse säilitada ja töödelda Ameerika Ühendriikides, Euroopas või muudes riikides, kus Tripsta S.A. või selle sidus- ja tütarettevõtted või teenuseosutajad peavad ülal rajatisi. Tripsta S.A. võib teie kohta kogutavaid andmeid, sh isikuandmeid piiriüleselt edastada tütarettevõtetele või muudele kolmandatele isikutele teie riigist või jurisdiktsioonist muudesse riikidesse ja jurisdiktsioonidesse kogu maailmas, mille õigusaktid vastavad täielikult andmekaitse üldmäärusele (EL) 2016/679.

 

F. Andmetega tutvumine, nende parandamine ja kustutamine

Me austame teie eraelu puutumatust ja anname teile mõistliku juurdepääsu isikuandmetele, mida võite meile teenuste kasutamise käigus esitanud olla. Kui soovite juurdepääsu muudele teie kohta säilitatavatele isikuandmetele või neid muuta või soovite, et kustutaksime teid puudutavad andmed, mille oleme saanud tervikteenuste osutamisel, siis võite meiega ühendust võtta, nii nagu on jaotises "Kuidas meiega ühendust võtta?" kirjeldatud. Teie nõudmisel kustutame või blokeerime oma andmebaasis viited teile 30 päeva jooksul teie taotluse saamisest.

Te võite oma konto andmeid ja eelistusi igal ajal uuendada, parandada või kustutada, milleks peate minema oma konto sätete lehele. Pange tähele, et teie muudatused kajastuvad aktiivsete kasutajate andmebaasis kohe või mõistliku aja jooksul, kuid me võime säilitada teie esitatud andmeid varunduse, arhiivimise või pettuste ja väärkasutamise ennetamise, analüütika, kliendirahuolu või juriidiliste kohustuste täitmise eesmärgil või kui meil on põhjust uskuda, et meil on õigustatud huvid nende andmete säilitamiseks.

Te võite meiega teatavaid isikuandmeid mitte jagada, ehkki sellisel juhul ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teie kõiki meie teenuseid ja funktsioone.

Pidage silmas, et võite igal ajal esitada vastuväite teie isikuandmete töötlemise kohta, kui teil on selleks õigustatud huvi, välja arvatud juhul, kui see on kehtivate seaduste kohaselt lubatud.

 

G. Andmete säilitamine

Säilitame kasutajalt kogutud isikuandmeid ainult seni, kui tema konto on aktiivne, või piiratud aja jooksul, mis on vajalik, et täita andmete kogumise eesmärgid, välja arvatud juhul, kui seaduses on teisiti sätestatud. Me säilitame ja kasutame teavet selliselt, nagu on vaja meie juriidiliste kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ning meie lepingute jõustamiseks, ja teeme seda järgmiselt: Arveid käsitlevat teavet säilitatakse vastavalt kehtivatele Kreeka raamatupidamis- ja maksuseadustele 15 aastat.

 

F. Kohandatud reklaami kuvamine

Oleme pühendunud just teile sobiva sisu ja teabe esitamisele. Selle tegemiseks võime küpsiste ja muu tehnoloogia kaudu koguda teavet teie tehtavate, reisidega seonduvate otsingute kohta. Koos teie kohta kogutud muu teabega kasutame seda teavet meie veebisaidil või mujal internetis teile selliseid reklaame pakkudes, mis sobivad teie vastavate huvidega. Palume tähele panna, et muudel veebisaitidel teile reklaami esitamiseks ei kombineeri me käesoleval veebisaidil reisidega seonduvate otsingute kohta kogutavat teavet isikuandmetega (nagu e-posti aadress). Samuti ei jaga me teie isikuandmeid kolmandate pooltega, et nood saaks teile reklaame esitada.

Kui soovite, et peataksime teile uudiskirjade või muude pakkumiste ja reklaamide üksikasjade saatmise (loobute), tehke seda automaatselt meie e-kirjades asuva äraütlemise lingi kaudu või võtke meiega ühendust.

 

G. Teabe edastamine

Palume tähele panna, et teie andmeid töödeldakse väljaspool teie enda riiki, kohas, kus meie serverid asuvad ja kust käitatakse meie keskandmebaasi. Olgugi et Euroopa Liidu kehtivad andmekaitse- ja muud seadused on sama kõikehõlmavad kui teie riigi seadusandlus, võite olla kindlad, et teeme jõupingutusi selleks, et teie isikuandmeid töödeldaks teie riikliku andmekaitse seadusandluse ja muu kehtiva seadusandluse kohaselt.

Käesolevas isikuandmete kaitse poliitikas kirjeldatu kohaselt teie andmete töötlemise puhul on võimalik, et lisaks peame teie andmeid lähetama rahvusvahelises kontekstis, hõlmates näiteks ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvaid riike. Mõned neist jurisdiktsioonidest pakuvad isikuandmete kontekstis kaitse erinevaid tasemeid ja võivad mõnel juhul olla vähem kaitsvamat laadi kui näiteks meie asukohariigi andmekaitsenõuete puhul. Siiski võtame meetmeid selleks, et teie isikuandmeid edastataks, salvestataks ja töödeldaks asjakohaste turvastandardite, käesoleva isikuandmete kaitse poliitika sätete ja kehtivate andmekaitseseaduste kohaselt.

 

H. Lingid kolmandate poolte saitidele

Meie veebisait võib sisaldada linke veebisaitidele, mida käitavad ja haldavad kolmandad pooled, kelle üle meil kontroll puudub. Nende veebisaitide teavet käsitlevad tavad ei ole käesoleva isikuandmete kaitse poliitikaga hõlmatud. Kolmandate poolte veebisaitidele antavat teie- või meiepoolset teavet (teie tehtud reisibroneeringud) reguleerib iga sellise veebisaidi enda kohaldatav isikuandmete kaitse poliitika. Palume tähele panna, et ühele neist linkidest klõpsates sisenete hoopis teisele veebisaidile ning me ei vastuta kolmandate poolte veebisaitide sisu, tegevuse ega poliitika eest. Soovitame lugeda läbi meie veebisaidiga seotud kõikide kolmandate poolte veebisaitide isikuandmete kaitse poliitikad, kuna need võivad oluliselt erineda käesolevast poliitikast.

 

I. Rämpsposti vältimine

Keelatud on kasutada meie veebisaiti ja/või teenuseid mis tahes hulgi saadetava või loata/soovimata äriliste e-kirjade (rämpspost) edastamise, levitamise või saatmisega seostatud viisil. Ühtegi meie teenust rämpsposti saatmiseks kasutada ei tohi. Samuti ei või te rämpsposti saata meie klientidele ega põhjustada selle saatmist neile.

Kehtivate seaduste kohaselt ei tohi meie veebisaidile suunatud või läbi selle suunduvad e-kirjad (või mille saatmist põhjustati):

 • kasutada kehtetuid ega valelikke päiseid;
 • kasutada ega sisaldada kehtetuid või mitteeksisteerivaid domeeninimesid;
 • rakendada ühtegi tehnoloogiat, mis on muul viisil petlik, peidab või varjab päritolukoha või edastamistee mis tahes identifitseerimise teavet;
 • kasutada muid valeadresseerimise vahendeid;
 • kasutada kolmandate poolte internetidomeeni nime ega olla saadetud läbi kolmandate poolte seadmete ilma neilt selleks luba saamata;
 • sisaldada vale- või eksitavat teavet ei teemareal ega selle sisus;
 • samuti tuleb vastata allpool kirjeldatud täiendavatele tehnilistele standarditele;
 • vastaval juhul toimub kasutustingimuste rikkumine.

Me ei luba veebisaidilt ega selle teenustest (ega läbi nende) e-posti aadresside või muu teabe kaevandamist ega kogumist. Me ei luba meie teenuseid kasutada meie klientide või tellijate (sealhulgas (kuid mitte ainult) nende e-posti aadressid) mis tahes andmete kogumiseks, koostamiseks või saamiseks (ega volita nimetatuks kedagi).

Me ei luba teenuseid kasutada viisil, mis võiks teenuste mis tahes aspekti kahjustada, piirata, üle koormata või muuta need võimetuks, või viisil, mis segaks meie teenuste kasutust ja nautimist mis tahes muu osapoole poolt (ega volita nimetatuks kedagi).

Kui meie arvamuse kohaselt kasutatakse mis tahes teenuseid lubamatult või sobimatult, võime ilma etteteatamata võtta omal äranägemisel asjakohaseid meetmeid, sh blokeerida konkreetselt interneti-domeenilt, meiliserverilt või IP-aadressilt tulevaid teateid. Lõpetame koheselt omal äranägemisel mis tahes teenuse kontekstis mis tahes konto tegevuse, kust edastatakse käesolevat poliitikat rikkuvaid e-kirju või mis on muud moodi e-kirjadega seotud.

Käesolevas poliitikas ei anna miski õigust meie veebisaidi ja/või teenuste kaudu (või meie veebisaidile ja/või teenustele suunatud) e-kirjade saatmiseks või edastamiseks. Käesoleva poliitika mittekohaldamine ei tähenda mingil juhul, et meie vastavatest õigustest loobutakse.

Lubamatute e-kirjade edastamisega seoses mis tahes meie teenuse lubamatu kasutamine (sh käesolevat poliitikat rikkuvate e-kirjade edastamine) võib põhjustada tsiviil-, kriminaal- või haldusõiguslike sanktsioonide määramist saatjale ja teda abistavatele isikutele.

 

J. Küsimused ja kommentaarid

Kui teil on käesoleva isikuandmete kaitse poliitika kohta küsimusi või kommentaare või kui arvate, et ei ole siin sätestatud põhimõtteid järginud, palun saatke meile e-kiri aadressil privacy@tripsta.com või kirjutage meile aadressil:

Tripsta S.A. Travel Agency,

Karagiorgi Servias Str. 4,

P.O 10562 Syntagma

Ateena, Kreeka

Võtame teie kommentaarid ja küsimused hea meelega vastu.

Võite meiega igal ühendust võtta, et:
- nõuda juurdepääsu andmetele, mida Tripsta S.A. teie kohta säilitab;
- lasta parandada andmeid, mis Tripsta S.A.-l teie kohta on;
- lasta kustutada andmeid, mis Tripsta S.A.-l teie kohta on.
Kui teil on täiendavaid küsimusi selle kohta, kuidas Tripsta S.A. teie andmeid kogub ja säilitab, võtke ühendust meiliaadressil privacy@tripsta.com.

 

K. Muu oluline teave

Käesolev isikuandmete kaitse poliitika vaadati läbi ja postitati Tripsta S.A. saidile 14/05/2018. Omal äranägemisel võime selle mis tahes hetkel läbi vaadata ja kõik vastavad korrektsioonid jõustuvad nende postitamise ajast, seega palume käesolevat lehte aeg-ajalt külastada. Isikuandmete kaitse poliitika muudatused kehtivad läbivaadatud isikuandmete kaitse poliitika avaldamise kuupäevast alates kogutud teabele ning ka meie käsutuses olevale uuele teabele. Veebisaidi kasutamine pärast nimetatud muudatuste avaldamist (või meie selleteemalise e-kirja sisu kohaselt) tähendab nimetatud muudatustega nõustumist.